Landscape Data Governance Model

Big Data

Data governance - beleid omtrent data - gaat over het bepalen van doelen voor data binnen een organisatie en het definiëren van taken, rollen en verantwoordelijkheden om die doelen te bereiken. Een goede governance geeft richting aan een organisatie en schept duidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is. Omdat de doelen van elke organisatie anders zijn, is er geen beste manier om data governance in te richten. Wel zijn er duidelijke richtlijnen waarmee organisaties data governance vorm kunnen geven. Landscape en Universiteit Leiden hebben een model ontwikkeld om de maturiteit van data governance in een organisatie te meten.

Het model is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur [1] en heeft twee dimensies: horizontaal staan elementen die specifiek voor data governance zijn en verticaal elementen voor governance in het algemeen. Elke cel krijgt een score gebaseerd op de antwoorden op een aantal vragen.

Data governance voorbeeldscore

Klassen specifiek voor Data Governance

Hier betreft het de horizontale as.

Data assets
Databronnen die voor de organisatie waardevol zijn. Zeker niet alle databronnen zijn ‘data assets’.
Datakwaliteit
Om data te kunnen gebruiken, dient de kwaliteit afdoende te zijn.
Metadata
Beleid over de definities en interpretatie van data.
Datatoegang
Beleid over de toegang tot data.
Levenscyclus
Data wordt gemaakt, onderhouden, gebruikt, verwijderd en gearchiveerd.
Voor allen dient beleid te zijn.

Klassen specifiek voor Governance

Hier betreft het de verticale as.

Doelen
Welk strategisch doel wil de organisatie met data behalen?
Taken
De taken die uitgevoerd moeten worden m de doelstellingen te bepalen.
Rollen
De rollen die eerdergenoemde taken moeten uitvoeren.
Verantwoordelijkheden
De keten van verantwoordelijkheid die de rollen hebben.

Lees over het meten van data governance


Verschil met klassieke CMM's

Data governance is een nieuw vakgebied en er is nog te weinig informatie beschikbaar om te stellen wat goed en wat slecht is. Bovendien houdt de governance van data verband met vele aspecten en is daarmee inherent multidimensionaal. Dat is waarom Landscape geen gebruikmaakt van het populaire capability maturity model (CMM), maar onze eigen structuur hebben ontwikkeld. Bij het CMM wordt de maturiteit van een proces ingedeeld in vijf vooraf gedefinieerde niveaus die niet multidimensionaal zijn.

Gebruik van het model

Het model helpt om na te denken over hoe data binnen de organisatie wordt gebruikt. Het beschrijft hoe goed data governance is geregeld (descriptief), maar niet of dit goed of slecht is (prescriptief). Dit verschilt immers per bedrijf: een bedrijf als Google dat primair geld verdient met data vereist een heel andere data governance dan bijvoorbeeld Tata Steel, dat geld verdient met de verkoop van staal maar met behulp van data de efficiëntie wilt verbeteren.

Investeren in het halen van scores van 100% op elke klasse is daarmee zeker niet voor elke organisatie aan te bevelen. Wij interpreteren de scores per organisatie en stellen aan de hand daarvan actiegerichte aanbevelingen op.

Lees de testimonial over Artis