Data Governance

Zorg ervoor dat datadoelstellingen wèl gehaald worden

Big Data

Data governance zorgt ervoor dat datadoelstellingen wèl gehaald worden

Met behulp van data kunnen overheden en bedrijven enorme voordelen behalen, zoals spectaculaire verhogingen in efficiëntie en het vele malen beter van dienst kunnen zijn van burgers of klanten. Databronnen zijn bijvoorbeeld klantgegevens, de onderhoudsdatabase of de vrachtplanning.

De mogelijkheden lijken eindeloos. De werkelijkheid blijkt echter weerbarstig: data is verspreid over meerdere systemen, data is vervuild of de business case is onvoldoende duidelijk.

Hoewel sommige van deze problemen technisch lijken, hebben ze allemaal een oorzaak in de business, in een nieuw vakgebied genaamd data governance. Veel bedrijven geven onvoldoende aandacht aan data governance.

Data governance gaat over de regels en richtlijnen voor het gebruik van data en is noodzakelijk voor grotere dataprojecten.

Data governance helpt bij de volgende problemen: (1/2)

Geen business case

 • Is het onduidelijk hoe data bijdraagt aan je bedrijfsdoelstellingen?
 • Wordt slechts een klein deel van de organisatie bij dataprojecten betrokken?
 • Stopt de financiering voordat het project resultaten heeft opgeleverd?

Data governance zorgt voor een duidelijke business case en creëert noodzakelijk draagvlak.

Risico op datalekken

Data governance draagt bij aan een veilige omgeving door duidelijke procedures en dataminimalisatie.

Data is vervuild

 • Is data die je wilt gebruiken vaak niet bruikbaar?
 • Staan de tussenvoegsels bijvoorbeeld niet in het juiste veld?
 • Is de data inconsistent tussen de verschillende systemen?

Data governance verhoogt de datakwaliteit door deze te meten en door processen op elkaar af te stemmen.

Data governance = beleid op data

Regels en richtlijnen zodat de gehele organisatie beter omgaat met data

"Data governance is the set of processes within an organisation that serves two purposes: specifying an organisation’s data objectives, and specifying a decision-making framework that is appropriate for meeting these objectives." [1]

Data governance helpt bij de volgende problemen: (2/2)

Geen verantwoordelijke

 • Weet je niet naar wie je toe moet bij problemen met een dataset?
 • Wordt de verantwoordelijkheid ervan vaak afgeschoven op anderen?
 • Trekt topmanagement zijn handen af van technische zaken als data?

Data governance zorgt voor een kristalheldere taakverdeling en voor verantwoordelijkheidsgevoel voor iedereen die met data werkt.

Onduidelijke betekenis

 • Vind je het lastig te achterhalen wat data inhoudt?
 • Zijn er meerdere definities van een veld, bijvoorbeeld van 'klant'?
 • Interpreteren meerdere mensen dezelfde data anders?

Data governance schept duidelijkheid in datadefinities door het opstellen van een 'data dictionary'.

Er is veel oude data

 • Zijn er verschillende versies van dezelfde data?
 • Worden beslissingen soms gebaseerd op oude data?
 • Wordt 'big data' als excuus gebruikt om oneindig veel data te verzamelen?

Data governance helpt je data schoon en opgeruimd te houden door het opstellen van procedures hiervoor.

Beginnen met data governance

Heeft je organisatie al data governance?

Nee, ik heb nog geen data governance.

Richt je eerste data-governance-organisatie in

Ja, ik heb al formele data governance.

Meet en verbeter je bestaande organisatie


Voorbeelden van goede data governance

 • Een strategie hoe data exact bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf
 • Een directeur die eindverantwoordelijk is voor een belangrijke databron
 • Manieren om datakwaliteit te meten
 • Het periodiek en gestructureerd opschonen van data
 • Personeel door de hele organisatie snapt de waarde van dataprojecten

Data governance model

Voor het inrichten of verbeteren van data governance, kun je gebruikmaken van een inzichtelijk model.

Data governance voorbeeldscore

Meer over het model


Data governance en data mangement

Verwar data governance vooral niet met data management. Laatstgenoemde gaat over de dagelijkse gang van data-zaken in een bedrijf, terwijl data governance kijkt hoe het bedrijf in de toekomst meer geld kan verdienen met behulp van data. [2]

Het verschil tussen data governance en management

Wanneer data governance?

De principes van data governance gelden voor elke organisatie: groot of klein, commercieel of niet-commercieel. Hoe meer geld er naar data gaat, hoe groter de noodzaak.

Data governance is essentieel wanneer je big data hebt. Data is big data als het voldoet aan drie condities:

 • Volume: een groot volume aan data, bijvoorbeeld meerdere terabytes.
 • Velocity: data die snel verandert en snel geanalyseerd moet worden.
 • Variety: verschillende typen van data, bijvoorbeeld tekst en video.


Geen IT-taak

Data governance gaat over het koppelen van bedrijfsstrategie aan technische uitvoering. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid bij business en IT gezamenlijk ligt. De business neemt het initiatief in het opstellen van doelen en IT toetst de technische haalbaarheid en faciliteert de oplossing.

Data is overal

Data bevindt zich overal in de organisatie: in alle afdelingen en op elk niveau. Daarom is het verstandig om een Chief Data Officer te hebben die boven de afdelingen staat en eindverantwoordelijk is voor alle data in de organisatie.


Referenties